• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.  This site has seen 178,823,032 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เยาวชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม พิมพ์

สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดโครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเยาวชน

Image

       ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ต.ท.ธน ยุติธรรมดำรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม “โครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม”    ซึ่

       ทางสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ได้เล็งเห็นว่า เยาวชนในปัจจุบันบางส่วนยังขาดการกระตุ้นเตือนให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ และชอบทดลองในสิ่งบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ภายในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง โดยการแจ้งเหตุอาชญากรรมต่างๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

       รวมทั้งยังเป็นการลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจ เยาวชน และประชาชน ตามนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หน้าที่ของพลเมืองดี รู้จักเสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รู้จักรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสังคมด้วยความจริงใจ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือฝึกให้มีลักษณะของผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความไม่สงบสุขของประชาชนในชุมชน ตลอดจนสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดี และใช้เวลาว่างเป็นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม  โดยมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 278 คน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 12 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.