• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.   This site has seen 150,142,061 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พัฒนาบุคากรการจัดเก็บขยะมูลฝอย พิมพ์

สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม

Image Image

          ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี นายสุนทร จำเนียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดเก็บขยะมูลฝอย และแจ้งเวลาในการทำความสะอาดบนถนน ตามตรอกซอกซอยเพื่อจะได้สะอาดอยูตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองสาธารณสุขได้พัฒนาด้านความรู้และจิตใจ ในการรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง

        สืบเนื่องจากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะมูลฝอย บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ กำจัดสิ่งปฎิกูล ดังนั้นจึงดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยและภูมิทัศน์ที่ดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาใช้ในพื้นที่ตำบลบ้านสวนต่อไป

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 09 ธันวาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.