• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.  This site has seen 175,534,494 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง พิมพ์

คณะนักศึกษาสโมสรโรตาแรคท์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2552

Image

       ที่  เขตห้านล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา นายสุพงษ์  เสมอวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานในการเปิดค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2552 ของคณะนักศึกษาสโมสรโรตาแรคท์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชุมชนเข้มแข็ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในชุมชนนำไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มุ่งหวังให้นักศึกษา ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันศึกษาถึงแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนิสิตนักศึกษา และสุดท้ายพัฒนาความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป โดยจะมีการเข้าค่ายกันที่ ชุมชนหมู่บ้านเอส อาร์ หมู่4 ตำบลบางพระ เป็นระยะเวลา 22 วัน

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.