เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.   This site has seen 178,011,993 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
กองทัพเรืออบรมเยาวชช่วงปิดเทอม พิมพ์

กองทัพเรือ ฝึกเยาวชนให้แข็งแกร่งและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีภัย

Image

           เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนซึ่งเป็น บุตร-หลาน ของข้าราชการทหารเรือ ตลอดจน บุตร-ธิดา ของบุคคลโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคการเรียน ไม่ไปมั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติดผิดกฏหมายต่างๆ รวมทั้งเป็นการอบรมบ่มนิสัย  ปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และพร้อมที่จะทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันนี้ (24 มี.ค.52)  กองทัพเรือโดย กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้เปิดการฝึกอบ รม“โครงการยุวนาวี กองเรือยุทธการ” ประจำปี 2551 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 รวม 4 วัน 3 คืนโดยมี นาวาโท ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ หัวหน้าแผนกปกครอง กองการปกครอง กองการฝึกกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เรือเอก วสันต์ คำแย้ม นายทหารควบคุมและหัวหน้าครูฝึก “โครงการยุวนาวี  กองเรือยุทธการ “ ประจำ ปี 2551 กล่าวว่า โครงการยุวนาวี กองเรือยุทธการ เป็นโครงการหนึ่งของ โครงการค่ายเยาวชน กองทัพเรือ ที่นำเยาวชนนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 10-15 ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น รวม 40 คน เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ ด้วยการ ละลายพฤติกรรม บ่มเพาะปลูกฝังอุดมการณ์ ตลอดจนจริยธรรมและความรักชาติ สร้างเสริมประสบการณ์กลุ่ม ให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นแบบอย่างที่ดี มีพลังสร้างสรรค์ พร้อมที่จะทำความดี เพื่อประเทศชาติและราชนาวี

โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม และเรียนรู้ในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับประเพณีทหารเรือ, เงื่อน - เชือก, ธงสองมือ, กายบริหารแบบราชนาวี, ความรู้เกี่ยวกับเรือ, นกหวีดเรือ, สาธิตการยิงปืนต่อสู้อากาศยานในโดม, การเดินทางไกลขึ้นเขา การดำรงชีพในทะเล, เยี่ยมชมสถานีสมุทรศาสตร์, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน, กรรเชียงเรือ, แล่นใบ, ถือท้ายเรือยนต์เล็ก, เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกอง ทัพเรือ พร้อมทั้งเกมการละ เล่นต่างๆ ในการสร้างเสริมทักษะ โดยกองทัพเรือ ได้จัดที่พักพร้อมแจก เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ ใบประกาศ พร้อมเลี้ยง อาหาร เครื่อง ดื่ม  ฟรีตลอดการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
            นาวาโท ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ หัวหน้าแผนกปกครอง กองการปกครอง กองการฝึกกองเรือยุทธการ ประธานในพิธีได้กล่าวว่า  โครงการ“ยุวนาวี กองเรือยุทธการ” เป็นโครงการที่กองทัพเรือต้องการให้เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคการเรียน รู้จักความเป็นมาและวิถีชีวิตของทหารเรือ  จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งใจศึกษาอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเองได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป สำหรับสถานที่จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายยุวนาวีนั้น กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีศักยภาพที่จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหน่วยที่ได้ดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และวิทยากร ส่งผลให้การฝึกอบรมเยาวชนในโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

จากนั้นได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับประทานอาหารมื้อกลางวัน ประกอบด้วย แกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้สด ปลาสลิดทอด มีของหวานข้าวเหนียวสังขยา ซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกที่กองทัพเรือจัดให้รับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญอีกด้วย   

นิราช  ทิพย์ศรี ภาพ/ ข่าว

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.