• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.  This site has seen 178,822,930 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ญี่ปุ่นดูงาน-ให้ความรู้สวัสดิการสังคม พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชา ให้การต้อนรับ ผู้แทนองค์กรท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (CLAIR) ประจำสิงคโปร์

Image

       ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์กรท้องถิ่น เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (CLAIR) ประจำสิงคโปร์ ที่ได้มาเพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา (ระยะที่ 2 ) โดยการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองศรีราชาในรูปแบบ on the job training ในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทุพลภาพ และการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้มีความสะดวกสบาย ได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย มีพลานามัยที่แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       โดยทางคณะผู้แทนได้ให้ความสำคัญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมมาแบ่งปันความรู้ และร่วมดำเนินงานในพื้นที่กับบุคลากรของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม การดูแลผู้พิการ ทุพลภาพ ในอนาคตสืบไป

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 12 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.