เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.   This site has seen 177,201,461 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลระยะ3ปี พิมพ์

เทศบาลตำบลบางพระ จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2553-2555

Image

      ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2553-2555 เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม และชุมชนโดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทำร่างแผนสามปีของเทศบาล

      ดังนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ ระยะ 25 ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ของเทศบาลหรือไม่อย่างไร รวมทั้งในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนมีปัญหาอย่างไร และความต้องการที่จะให้เทศบาลได้เข้าไปแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการอย่างไรบ้าง และในแต่ละชุมชนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเองไว้แล้วนั้น มีโครงการ มีกิจกรรมอะไรที่มีปัญหา และมีความสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขก่อน ก็จะได้พิจารณานำเสนอเพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2553-2555 และนำไปสู่การจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 12 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.