เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.   This site has seen 174,995,372 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กยศ.เพิ่มงบให้อีก 36,600 ล้านบาท พิมพ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาทั่วภูมิภาคตะวันออกเร่งเข้าใจระบบบริการผ่านอินเตอร์เน็ต เผยนโยบายปี 52 เดินหน้า 2 เรื่องหลัก ชี้ดำเนินโครงการเข้าปีที่ 13 ปล่อยกู้ไปแล้ว 3 แสนกว่าล้านบาท ขณะเดียวกันทำการจัดเก็บผู้กู้รายเก่าได้แล้วกว่า 70 % เผยปี 52 อนุมัติวงเงินอีก 36,600 ล้านบาทให้นักเรียน-นักศึกษาได้กู้ยืม ตั้งเป้าผู้กู้เพิ่มในปีนี้อีก 2 แสนกว่าราย

Image

       (10 ก.พ.52) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ e-Studentloan เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานให้กู้ยืมแบบ กยศ. แก่ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออก

       เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กยศ.พบว่าปัญหาต่างๆ ในระบบการกู้ยืม e-Studentloan ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ในการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กยศ.ได้กำหนดเปิดระบบ e-Studentloan ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรหัสผ่านแล้ว ได้เข้ายื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านเว็ปไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

       ซึ่งในปีนี้ ระบบจะจัดลำดับให้แก่ผู้ที่เข้ายื่นขอกู้ก่อนให้มีสิทธิได้กู้ยืมก่อน โดยสถานศึกษาต้องพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในจำนวนจัดสรรตามที่กองทุนฯ กำหนดเท่านั้น โดยนักเรียน-นักศึกษาจะสามารถเบิกถอนเงินค่าครองชีพงวดแรกได้ภายใน 3 วัน หลังจากสถานศึกษายืนยันข้อมูลผ่านระบบ

       และงวดต่อไปจะได้รับเงินในแต่ละเดือนตรงกับวันที่ได้รับเงินโอนวันแรก และสถานศึกษาจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนภายใน 15 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยผู้กู้ยืมและสถานศึกษาจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการของระบบ ซึ่ง กยศ.ก็พร้อมที่จะโอนเงินให้ทันที เพื่อเป็นการลดความเครียดและความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ.โทร. 0 2610 4888 หรือที่เว็ปไซต์ www.studentloan.or.th

       รศ.นพ.ธาดา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2539 มาถึงปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 13 กยศ.ได้อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปแล้ว 3 แสนกว่าล้านบาท รวมจำนวนผู้กู้ทั้งหมดที่ร่วมโครงการประมาณ 3 ล้านคน และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ล้านกว่าคน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อขอชำระเงินกู้ดังกล่าวรวมถึงมีการจัดเก็บไปแล้วเฉลี่ย 70 % ของผู้กู้ทั้งหมด คิดในส่วนเม็ดเงินที่ยังไม่ได้รับประมาณ 5,000 กว่าบาท เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ และรายได้ของผู้กู้ยืมที่ยังไม่เพียงพอ รวมถึงผู้ที่ไม่กระตือรือร้นและให้ความสำคัญเรื่องการคืนเงินซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5 แสนราย

       ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อคืนเงินกู้และปิดบัญชีไปแล้วคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เยาวชนไทยเรียนฟรีนั้น ก็ไม่ได้กระทบกับ กยศ.แต่อย่างใด เพราะรัฐบาลช่วยในเรื่องของค่าเล่าเรียน แต่สถานศึกษาก็ยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งตรงจุดนี้ กยศ.สามารถช่วยเหลือได้ นับเป็นความสอดคล้องกันระหว่างการดำเนินโครงการ กยศ.กับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้

       รศ.นพ.ธาดา กล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมา กยศ.ได้อนุมัติวงเงินการให้กู้ยืมรวมทั้งสิ้น 30,000 หมื่นล้านบาท และในปี 52 นี้จะเพิ่มวงเงินกู้ยืมเป็น 36,600 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 66,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าผู้กู้ยืมในปีนี้เพิ่มอีกประมาณ 2 แสนราย ซึ่งนับว่าเป็นการขยายขอบเขตความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

       และในปี 52 นี้ กยศ.มีนโยบายในการดำเนินการใน 2 หัวข้อหลัก คือการขยายจำนวนผู้ยืมและเพิ่มวงเงินการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการให้กู้ยืมในส่วนของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้มีการกู้ยืมได้มากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยนับว่ามีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก จึงหวังจะเพิ่มและส่งเสริมศักยภาพเรื่องดังกล่าวด้วย

       “ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2552 นี้ กยศ.ได้ร่วมกับสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลแขวงจังหวัดชลบุรี ในการจัดการไกล่เกลี่ยและให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังคงค้างชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานานกว่า 5 ปีในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น 2,000 กว่าคน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานศาลแขวงจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จะมาให้ความรู้เรื่องต่างๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องการผ่อนจ่ายให้ผู้กู้ยืม โดยมีกลไกให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ยังค้างชำระและเกรงว่าจะมีปัญญาอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน” ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุ

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.