• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.  This site has seen 178,207,155 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
299 นร.จ่าบวชเณรเฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์

กองทัพเรือหล่อหลอมนักเรียนจ่า 299 นาย บรรพชาสามเณร สร้างคุณงามความดี ภูมิคุ้มกันชาติ สร้างคุณธรรม ค้ำจุนศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84

Image

     วันนี้ ( 3 เม.ย 52 ) นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก พลเรือโท บรรยง นิศามณีพงศ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้เป็นประธานในการบรรพชาสามเณร นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2  จำนวน 299 นาย ที่ได้ถวายกาย และอุทิศใจบรรพชาเป็นสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ณ ศาลาปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันนี้ได้มี ข้าราชการในสังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ญาติ พี่น้องของนักเรียนจ่าตลอดจนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวนมาก

      นาวาเอก ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดเผยว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนายทหารประทวนให้กับกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพของนักเรียนจ่าที่จบการศึกษาไปจากสถาบันแห่งนี้ เท่าที่ผ่านมาพบว่านักเรียนจ่าที่ได้รับการบรรจุไปรับราชการในหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ยังต้องเติมเต็มในเรื่องของความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการปฎิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับผิดชอบ ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการดำเนินชีวิต การบรรพชาสามเณรถือว่าเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนจ่าทหารเรือให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีสติตั้งมั่นในคุณธรรม  ไม่ว่าจะถูกส่งไปรับราชการ ณ ที่ใด หน่วยรบทางบก หน่วยรบทางเรือ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ และหน่วยศึกษาต่าง ๆ ต้องเป็นจ่าที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งต้องให้ตรงกับความต้องการของหน่วยก็คือ จ่าใหม่ที่มีความพร้อมทั้งกาย ใจ เสียสละ มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีจริยธรรม ศีลธรรมประจำใจ เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ สามารถปฎิบัติราชการ ดำรงชีวิตได้อย่างไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและหน่วยงาน

       พลเรือโท บรรยง นิศามณีพงศ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดเผยว่า โครงการบรรพชาสามเณร ถือว่าเป็นโครงการที่ กองทัพเรือ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนจ่า สร้างคุณงามความดี ภูมิคุ้มกันชาติ สร้างคุณธรรม ค้ำจุนศาสนา จึงจัดให้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดี ที่พระครูปลัด ธรรมาภรภิรมย์ วัดยานนาวา เทศน์สอนนาค และ พระครูพิพิธชลธรรม เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ เป็นพระอุปัชฌาย์  การบรรพชาเป็นมงคลชีวิตนักเรียนจ่าที่ตั้งใจบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาธรรมมะ  พระธรรมคำสั่งสอน รู้จักบาป บุญ คุณ และโทษทางการปฎิบัติทั้งร่างกาย และจิตใจ เมื่อได้มีโอกาสนั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรม ทำจิตใจให้ว่าง ก็จะทำให้เกิดปัญญา  รู้จักความละอายต่อการทำผิด ทำชั่ว และทำบาป

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.