เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.   This site has seen 175,729,038 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชายแดนไม่กระทบเหตุปะทะไทย-เขมร พิมพ์

ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจันทบุรี-ตราดไม่กระทบจากเหตุปะทะกันของทหารไทย-กัมพูชา

Image

     นาย วิรัช อินทสุวรรณ์  ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  กล่าวในโอกาสที่ได้ร่วมเดินทาง นำคณะเยาวชนจากตำบลชายแดนที่มีความล่อแหลมด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในโครง การ “เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด” เข้าวางพวงมาลาเคารพอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณท์ทหารนาวิกโยธิน ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยประทะกับทหารกัมพูชาเพื่อนบ้านจนทหารไทยเสียชีวิตนั้น  ในพื้นที่ด้านจังหวัดจันทบุรี ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเรามีพื้นที่ติดกัน ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถเจรจาและแก้ไขปัญหาได้  พร้อมทั้งยืนยันว่าทางด้านจังหวัดจันทบุรีไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากกรณีดังกล่าว

     ด้าน พลเรือตรี ประเสริฐ ชื่นจิตต์  ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในฐานะผู้อำนวยการนำคณะเยาวชนจากตำบลชายแดนด้านจันทบุรี ประ กอบด้วย เยาวชนจากอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน และเยาวชนชายแดนด้านจังหวัดตราด จากอำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งมีความล่อแหลมด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน จำนวน 201 คน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชาย แดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด”   ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนตำบลชายแดนมี ความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และพัฒนาคุณภาพ ความมั่นคง ในชีวิตที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างเป็นระบบ และประการสำคัญ เป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนมีอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชน และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถเอื้อประโยชน์ให้ กับทางราชการด้านความมั่นคงภายใน สามารถร่วมกับมวลชนกลุ่มอื่นๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายขององค์กรภาคเยาวชนที่ทีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย

นิราช  ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 02 ตุลาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.