เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.   This site has seen 174,992,671 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อการบริการ พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชา ประชุมเจ้าหน้าที่กองช่างเพื่อกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

Image Image

     ที่  ห้องประชุมเล็กชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำหนดค่านิยมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่กองช่างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาคน จากที่เทศบาลเมือศรีราชา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกะบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล ซึ่งค่านิยมองค์กรประกอบไปด้วย 1 .ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เช่นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม 2. บริการประชาชนเป็นเลิศ เช่น มีจิตสำนึกบริการ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ  3 . การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การรู้รักสามัคคี ทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยมความรู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา เป็นต้น 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.