เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.   This site has seen 167,152,822 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชุมชนสัตหีบหมู่ 3 จัดงานสงกรานต์ พิมพ์

ชุมชนหมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ร่วมทำบุญตักบาตร จัดขบวนแห่หลวงพ่อเพชร เปิดศาลาอเนกประสงค์ชุมชน มอบทุนการศึกษา และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

Image

     นาง สายสุนีย์ ปานเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านยางงาม-ทุ่งโปรง ได้จัดขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อเพชร จากวัดเขาคันธมาศน์ หมู่ที่ 9 ต.สัตหีบ มาประดิษฐานที่ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยางงาม- ทุ่งโปรง พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีฉลองและเปิด “ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 3 ” โดยมี นาย ชาญชาญ  เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบเป็นประธาน มีนายไมตรี  สอยเหลือง สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ คุณ เกื้อกูล  บุญบรรเจิดศรี จ่าเอก ชัยยุทธนา  สุขกล่ำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสัตหีบ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่ 3 และใกล้เคียงมาร่วมในพิธีวันนี้ด้วยเป็นจำวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจัดให้มีพิธีทางศาสนาร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเปิดแผ่นป้ายศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 3 แล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในชุมชนทุนละ 500 บาท จำนวน 40 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท จากนั้นยังได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

     นาง สายสุนีย์ ปานเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.สัตหีบ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน หมู่บ้าน โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนว“ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” หรือ เอส เอ็ม แอล โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาปัญหาของหมู่ บ้าน ชุมชน ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้ตามขนาดของหมู่บ้านนั้นๆ นาวาโท เสถียร บุญชื่น และคณะกรรมการหมู่บ้านยางงาม-ทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยชาวบ้านได้เสนอปัญหา ความต้องการ และเสนอโครง การของชุมชนด้วยการขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม ด้วยการจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนขึ้น เนื่องจากชุมชนไม่มีสถานที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรม

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นสถานที่ประชุมของคณะ กรรมการ ชุมชน หมู่บ้าน ใช้สำหรับเป็นจุดตรวจในการรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของหมู่บ้าน โดยมีหลวงพ่อเพ็ชร อันเป็นที่เคารพสักการะของหมู่บ้าน และสำหรับศาลาอเนก ประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 3 แห่งนี้นายประชา  เตรัชต์ อดีตผุ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 360,000 บาท ในการจัดสร้างโดยได้มีพิธีรับมอบไปแล้ว

และที่สำคัญประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและใกล้เคียง ได้ร่วมสรงน้ำพระและร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้

นิราช  ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.