เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.   This site has seen 167,088,590 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล พิมพ์

เยาวชนปิดเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อร่วมกันคิด แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในชีวิตจริงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Image

     นายสุริยา แสงพงษ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ศศิวงศ์ภักดี ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันเปิดโครงการ “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 7 รุ่นที่ 11 ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2552 เพื่อสร้างเยาวชนสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอศรีราชา มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยกิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ ร่วมกันคิดแก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้รอบตัวเรา เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของมนุษย์ เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดโลกเกิดสภาวะสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้ ให้กลับมามีความสมดุลได้อีก

     นอกจากนั้นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง โดยประชากรในโลกนี้ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เยาวชนที่ผ่านการอบรม ถือว่าเป็นคนคุณภาพที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีเยาวชนที่เป็นแกนนำ เป็นวิทยากรอาสาสมัคร ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วไม่ต่ำกว่า 400 คน ซึ่งเยาวชนพวกนี้จะสามารถไปต่อยอดเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อีกไม่มากก็น้อย
    
     สำหรับโครงการนี้โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท และโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก กองเรือป้องกันชายฝั่งฐานทัพเรือสัตหีบ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหมาวิทยาลัยบูรพา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่งวิทยากรมาให้ความรู้อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 14 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.