เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.   This site has seen 167,088,110 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ค่ายกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด พิมพ์

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดค่ายกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติดในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

Image

     พลเรือตรี มนรักษ์ นิลกลัด รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้เป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารพละศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร ครูฝึก ผู้ปกครอง นักเรียนจำนวน 100 คน ที่เข้ารับการอบรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

      นาวาเอก เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน(เพื่อพลาง) กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้อำนวยการค่ายกีฬานาวีเพื่อเยาวชนได้กล่าวรายงานว่า ค่ายกีฬานาวีเพื่อเยาชนเป็นโครงการที่กองทัพเรือกำหนดไห้ดำเนินการเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ใน3พื้นที่ คือพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสงขลา ภทร2 ฐานทัพเรือพังงา ภทร3 ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรัก ความศรัทธา และทัศนคติ ที่ดีต่อกองทัพเรือ ตั้งแต่เยาว์วัย อยู่ในวัยเด็ก เป็นการเสาะหาเยาชน ที่มีคุณภาพให้กับสถาบันที่มีการศึกษาของกองทัพเรือ เพื่อเยาชนเหล่านี้ จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม ให้เยาวชนรู้จักเวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมีโอกาสพัฒนาตัวเองในประเภทกีฬาที่ชอบ

      ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับสมัครเยาชนชายและหญิงทั้งที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการทหารเรือ และเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 100 คนเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เป็นการพักแรมทหาร รวม10วัน9คืนลักษณะของกิจกรรมเป็นการจัดค่ายฝึกอบรมกีฬาประเภทต่างต่าง จำนวน6ประเภท  ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่บอล เทนนิท ว่ายน้ำ เทควันโด แบตมินตัน และกีฬาทหารเรือเป็นกีฬาเสริม นอกจากการฝึกอบรมกีฬาเสริมแล้ว ยังมีการแนะนำประเพณีทหารเรือ รวมทั้งจัดไห้มีการทัศนศึกษาสถานที่ต่างต่างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สำหรับวิทยากร ผู้ฝึกสอนนั้น ฐานทัพเรือสัตหีบได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมเทควันโดสัตหีบ และแผนการกีฬา กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ

      พลเรือตรี มนรักษ์ นิลกลัด รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้กล่าวเปิดงานว่าการจัดค่ายกีฬานาวีเพื่อเยาวชนได้พัฒนาความสามารถด้านการกีฬา  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังเยาชนให้ได้ใช้เลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เยาชนห่างไกลยาเสพติดอันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกองทัพเรือ อีกทางหนึ่ง  ฐานทัพเรือสัตหีบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดค่ายกีฬานาวีเพื่อเยาวชนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกคน อย่างไรก็ตามขอให้วิทยากรผู้ฝึกสอนทุกท่าน ได้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้น โดยถือความสำคัญลำดับแรก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ก็ขอให้ระมัดระวัง รักษาสุขภาพตนเอง เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 14 เมษายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.