เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.   This site has seen 176,902,911 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เยาวชนพลูตาหลวงเข้มแข็งร่วมต้านภัยยาชนะยาเสพติด พิมพ์

เยาวชนพลูตาหลวงเข้มแข็งร่วมต้านภัยยาชนะยาเสพติด

Image

         

 วันนี้(15 พ.ค.54) ที่ศาลาการเปรียญวัดรังสีสุนทร กม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ได้เปิดโครงการ “เยาวชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด” หมู่ที่ 6และหมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง  เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และรู้จักวิธีการปฏิเสธยาเสพติดเมื่อเข้ามาใกล้ตัว โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในวันนี้กว่า 80  คน โดยมี นาง พิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบเจ้าของโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนร่วมพิธีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก

           นาง พิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบกล่าวว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2554  โดยเน้นหนักในระดับรากหญ้าหรือในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อดำเนินการ(clean & seal)  โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง โดยการตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง สถานประกอบกิจการ โรงงาน โรงเรียน อย่างเด็ดขาด  ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลพลูตาหลวง ได้ดำเนินการ ประชาคมราษฎรทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อมูลผู้ค้าส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป เพื่อสร้างรั้วชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด โดยจะเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว เพื่อเยียวยาและให้กำลังใจให้เลิกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจ  ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  อำเภอสัตหีบ และได้คัดเลือกให้ตำบลพลูตาหลวง เป็นตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ตำบลสีขาว) เนื่องจากตำบลพลูตาหลวง มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด (ทีมตำบล ) ทำงานอย่างเข้มแข้ง สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทำให้หมู่บ้านชุมชน สามารถเอาชนะยาเสพติดได้

            ดังนั้นเพื่อให้เยาชนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  ตำบลพลูตาหลวง ห่างไกลยาเสพติดและทราบถึงโทษของยาเสพติด เพื่อลดปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเยาวชนเข้า ฟังธรรม มอบอุปกรณ์กีฬา พิธีไหว้บุพการี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของ บิดา มารดา และอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากรจากชุดทีมตำบลพลูตาหลวง และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดมาให้การอบรมในครั้งนี้

            นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ประธานในพิธีได้กล่าวว่า  ปัจจุบันปัญหายาเสพติด นับเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ซึ่งบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ หากเยาวชนของชาติยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประเทศชาติจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไร  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะในด้านการปราบปรามผู้ค้าจะต้องถูกจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ส่วนผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องให้โอกาส โดยนำไปบำบัดรักษา หากสมัคใจก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดหากขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือ ก็ต้องใช้มาตรการบำบัดในด้านการเยียวยาผู้หลงผิดที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อสำนึกได้สังคมจะต้องให้โอกาส ให้กำลังใจ และล้อมรั้วด้วยรักตั้งแต่ครอบครัวชุมชน สังคม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้นำชุมชนจะทราบดี

            ดังนั้นในหมู่บ้านชุมชนหากผู้นำได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ และมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ประสานพลังแผ่นดิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำรวจอาสา ร่วมด้วยช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ หมู่บ้าน และชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดมีการแพร่ระบาทของยาเสพติด เนื่องโนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา จึงขอให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนได้ร่วมสร้างพลัง สร้างความสามัคคี  ให้หมู่บ้านและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายแด่พระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

อุดมเกียรติ  ทิพย์ศรีกุล ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.