• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.  This site has seen 163,467,266 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน” พิมพ์

โครงการ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน”

Image

      

  แม้ว่าในครั้งแรกๆ เด็กหลายคนจะกลัวและปฏิเสธการขี่ม้า แต่ผู้ปกครองไม่ย่อท้อยังคงพามาอย่างสม่ำเสมอจนเด็กเกิดความคุ้นเคยยอมขึ้นขี่ม้าในที่สุด จึงเป็นที่มาของ โครงการ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน”

         คุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครง การ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน”  ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหาร เรือ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พลเรือโท พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นาง  ภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมให้การต้อนรับ

            นาวาโท เริงราช อุทธิเสน ผู้บังคับกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ผู้รับผิดชอบโครงกา รอาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า โครงการอาชาบำบัด ได้เริ่มดำเนิน การมาตั้งแต่กลางปี 2553 โดยการใช้ม้าบำบัด หรือเรียกว่าอาชาบำบัด ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้กำหนดขึ้นภายใต้ การกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อสังคมและการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยม้าจะเป็นผู้บำยัดร่วมกับบุคลากรของกองพันลาดตระเวนและผู้ปกครอง อันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้าม เนื้อโดยเฉพาะเด็กออทิสติก

            ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเพื่อบำบัดเยาวชนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ และสมาธิสั้นหรือเด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยเด็กที่ได้รับการบำบัดจะมีการปรับสภาพร่าง กายที่ผิดปกติให้เข้าสู่ความสมดุล เสริมสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองมีการกล่อมเกลาจิตใจเด็กให้สุขุมเยือกเย็น ลดความกร้าวร้าว มีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังและจริงใจอีกด้วย

            จากนั้น คุณ  ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายเปิด โครงการ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน” อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งชมการสาธิตการบำบัดรักษาท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก 

         โครงการ “อาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน” ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธินแห่งนี้  ปัจจุบันมีผู้ปกครองพาเด็กๆ มาฝึกขี่ม้าแทบทุกวัน วันละประมาณ 18  คน อายุตั้งแต่ 2  ขวบขึ้นไปจนถึง 10 ขวบ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่รักษาอยู่ใน โครงการเชมเบอร์ของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจะใช้เวลาประมาณวันละ 30 นาที ถึง 1  ชั่วโมง โดยให้เด็กคิดว่า การได้มาหาและเล่นกับเพื่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและรอยยิ้ม ปัจจุบันกองพันลาดตระเวนมีม้าอยู่  3  ตัว คือเจ้า การ์ตูน คาราบาว และปาน  เป็นม้าลูกผสมตัวไม่ใหญ่มาก จึงเหมาะสำหรับเด็กๆ โดยทั้งม้า และทหารที่เข้ามาร่วมเป็นครูฝึกมีรวม 10  นาย ที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจาก กรมการสัตว์ กองทัพบก   จ.นครปฐม ที่ริเริ่มโครงการอาชาบำบัดนี้ขึ้นมาก่อน

          ส่วนขั้นตอนอาชาบำบัดนั้น จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำอันตรายที่เกิดจากม้า การสร้างความคุ้น เคยกับม้า เด็กบางคนแค่สัมผัสโดนขนม้าก็ตกใจกล้วแล้ว จึงต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปให้ได้ก่อนจะถึงขั้น การฝึกให้คุ้นเคยในการจับจูงม้าและบังคับม้า ก่อนที่จะได้ขึ้นนั่งบนหลังม้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่เด็กพิเศษจะต้องเอาชนะความตื่นเต้นให้ได้ เมื่อนั่งบนหลังม้าได้พัฒนาการอื่นๆ ก็จะตามมา 

          การบำบัดด้วยม้า ไม่ได้ทำให้หายจากการเป็นออทิสติก แต่เป็นการช่วยปรับสภาพร่างกายที่ผิดปกติให้สมดุล ลดความกร้าวร้าว และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น แม้ว่าในครั้งแรกๆ เด็กหลายคนจะกลัวและปฏิเสธการขี่ม้า แต่ผู้ปกครองไม่ย่อท้อยังคงพามาอย่างสม่ำเสมอจนเด็กเกิดความคุ้นเคย ยอมขึ้นขี่ม้าในที่สุดและเมื่อคราวที่ขึ้นขี่บนหลังม้าได้แล้วนี่แหละ ความสนุก ความสุขใจ ที่ได้รับก็มักกลายเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์สำคัญในการต่อรองกับเด็กให้เด็กเชื่อฟังคำสั่งได้เป็นอย่างดี   

           โครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กออทิสติกนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กออทิสติกเท่านั้น  แต่บรรดาทหารนาวิกโยธินที่เป็นครูฝึกในโครงการนี้ยังเกิดความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมไม่แพ้การทำหน้าที่ออกไปรบอีกด้วย

อุดมเกียรติ  ทิพย์ศรีกุล ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.