เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.   This site has seen 163,833,261 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ปี 2552 พิมพ์

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2552

Image Image

    ที่  ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง นายเกษม  วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2552 โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดการความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี

     การสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง โยให้เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ หรือปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และอาสาสมัครเกษตร เป็นกลไกช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการสัมมนารองผู้ว้าราชการจังหวัดชลบุรีได้บรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับฟังอีกด้วย

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 25 ตุลาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.