เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.   This site has seen 175,726,629 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผ่านงบ 18 ล้านพัฒนาท้องถิ่นศรีราชา พิมพ์

สภาเทศบาลเมืองศรีราชา อนุมัติงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬามาตรฐานปูหญ้าเทียม

Image Image

      ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีราชา นายมนัส ชอุ่ม ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีราชา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล อย่างพร้อมเพรียงกัน

      โดยในที่ประชุมสภาเทศบาล นายธานี รัตนานนท์ รองนายเทศมนตรี กำกับดูแลกองสาธารณสุข ได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 3,383,000 บาท เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ในปัจจุบันเป็นอาคารเก่าที่ทำการก่อสร้างมานานแล้ว สถานที่ก็คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีความกว้างขวางและทันสมัย ซึ่งในญัตตินี้ ทางสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองศรีราชา

     จากนั้น นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ยื่นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 15,000,000 บาท  เพื่อการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬามาตรฐานปูหญ้าเทียม โดยในที่ประชุมได้มีญัตติเห็นชอบให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวในข้างต้น จากนั้นไม่มีสมาชิกคนใดยื่นญัตติเข้ามาอีก นายมนัส ชอุ่ม ประธานสภาเทศบาล จึงได้กล่าวปิดการประชุมสภาเทศบาลทันที

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 02 ตุลาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.