• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.  This site has seen 178,945,621 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พิมพ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาชนนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดใหม่นาวังหิน หมู่1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Image

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยถือวันประสูติเป็นวันจัดทำโครงการฯ สำหรับปี 2552 ได้กำหนดจัดทำโครงการฯพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 สำหรับจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ วันใหม่นาวังหิน หมู่1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และได้มีกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมอาชีพเสริมสำหรับแม่ และนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก มีการจัดนิทรรศการของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการโภชนาการอาหารเด็กและนมแม่ นิทรรศการโภชนาการอาหารหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร นิทรรศการพัฒนาการของเด็ก จากกระทรวงสาธารณสุขและกิจกรรมพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น การประกวดสุขภาพเด็ก โดยให้เด็กมีส่วนร่วม และกิจกรรมการประกวดอาหารสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และอาหารเด็ก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักในความรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพของหญิงให้นมลูก ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต ร่างกายสมบูรณ์ และสมองมีการพัฒนาการตามอายุ ขจัดปัญหาด้านทุพโภชนาการต่อไป 

      นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ วัดใหม่นาวังหิน หมู่1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐทุกส่วนราชการ หรือทุกกระทรวง ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เพื่อแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และในวันนี้จังหวัดชลบุรีโครงการดังกล่าวโดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้นำหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.