เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.   This site has seen 155,651,981 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ตะกร้อACS Cupชิงถ้วยพระราชทานฯ

อัสสัมชัญฯระเบิดศึกลูกพลาสติก เอซีเอสคัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
คนชลบุรียุคใหม่มีวินัยจราจร

จังหวัดชลบุรีจัดโครงการ คนชลบุรียุคใหม่มีวินัยจราจร ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรศรีราชาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา ประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินของสำนักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯชลบุรี เปิดโครงการเสาธง5นาที

ผู้ว่า จว.ชลบุรีเปิดโครงการเสาธง 5 นาที ที่โรงเรียนเซนปอลคอนแวนด์ซึ่งโครงการที่จังหวัดชลบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
อัสสัมชัญฯจัดศึกลูกพลาสติก ACS Cup

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เตรียมจัดการแข่งขันเซปัคตระก้อ เอซีเอส คัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2552 แบ่งเป็นประเภททีมชุด ทีมเดี่ยว และประเภทประชาชนทั่วไป นักกีฬาถึง 40 ทีมร่วมแข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

ภราดา ศักดา กิจเจริญ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เปิดเผยว่า การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาเซปัคตระกร้อของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รวมทั้งให้นักกีฬา 18 ปี ได้มาประลองความสามารถและเพิ่มทักษะในการเล่นเซปัคตระกร้อ และให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจกีฬาประเภทนี้ โดยมีทีมชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันถึง 40 ทีม จาก 3 ประเภท ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รมต.เกษตรฯ เปิด"93ปีสหกรณ์ไทย"

“ธีระ วงศ์สมุทร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบสหกรณ์ แจงนโยบายสนับสนุนขบวนการสหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ชี้ปี 51 ตัวเลข GDP ด้านการเกษตรสูงกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดกว่า 1 ล้านล้านบาท ยางพารานำโด่งเป็นอันดับหนึ่งสูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท

Image

       วันนี้ (23 ก.พ.51) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 93 ปี สหกรณ์ไทยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ โดยมีผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ 1,200 กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
กำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวท้องถิ่น

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลดีต่อท้องถิ่น ประชาชน และประเทศชาติ

Image

       ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง และประธานอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวของ ส.ท.ท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ 1/2552 เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 64 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ความหวังของผู้สูงอายุกับรัฐบาลอภิสิทธิ์

ผู้สูงอายุแห่ลงทะเบียนหลังจากเทศบาลตำบลแหลมฉบังตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

Image

         ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบายด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยื่นแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐบาลกำหนด โดยจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2552 - กันยายน 2552 )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชุมสภา ทต.บางพระ สมัยแรก

เทศบาลตำบลบางพระจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

Image Image

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 21811 - 21840 จาก 21886

Date

จันทร์, 20 มกราคม 2020
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.