• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.  This site has seen 168,089,955 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทึ่ง! ธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ต้นแบบชุมชนแห่งการจัดการขยะเมืองพัทยา พิมพ์

     ชุมชนวัดช่องลงจัดตั้งธนาคารขยะเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการจัดการขยะแห่งแรกในเมืองพัทยา ดึงคนในชุมชนร่วมกันจัดการตามระบบคัดแยกขยะ หวังชาวบ้านเปลี่ยนขยะลงทะเลเป็นเงินออม

Image

     วันที่ 20 ก.ค.63 ที่บริเวณทางเข้าบ่อน้ำสาธารณะ ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม โดย นายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ได้เปิดทำการธนาคารขยะเพื่อรับฝากขยะรีไซเคิลนำไปแลกเป็นเงินออม โดยพบว่ามีคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม แบ่งหน้าที่กันรับและตรวจสอบขยะรีไซเคิลที่ชาวบ้านในชุมชนทยอยกันนำมาฝากในทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น.
     โดยมี นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และคณะเจ้าหน้าที่จากทางเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในการเปิดทำการรับฝากขยะ ตามที่ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม ได้ทำเรื่องของให้เมืองพัทยารับรองเป็นกลุ่มที่จัดทำธนาคารขยะชุมชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะได้พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต พร้อมจัดหาพื้นที่รับส่งขยะรีไซเคิลตามขั้นตอนของระบบราชการ รวมถึงคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล
     นายรุ่งโรจน์ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เปิดเผยว่าด้วยที่ผ่านมาชุมชนวัดช่องเคยมีปัญหาอุทกภัย ทางชาวบ้านในชุมชนที่มีอยู่ประมาณ 400 หลังคาเรือน จึงมีแนวคิดในเรื่องของการจัดการขยะที่อาจถูกปล่อยไปลงคูคลองสาธารณะก่อนระบายลงสู่ทะเล ด้วยการจัดการขยะในชุมชนซึ่งติดกับพื้นที่คลองนาเกลือ โดยได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนดังกล่าวขึ้น โดยมีการดำเนินเรื่องขออนุญาตตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้เริ่มดำเนินการธนาคารขยะชุมชนรับฝากขยะมาได้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่า
     ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนช่วยกันจัดการทั้งในเรื่องของระบบธนาคารรับฝากขยะรีไซเคิล การประสานงานต่อจำหน่ายขยะรีไซเคิล รวมถึงการแบ่งปันรายได้ให้ผู้ออม ซึ่งได้จัดทำเป็นบัญชีธนาคารขยะส่วนบุคคลขึ้น โดยพบว่ามีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ประมาณร้อยละ 80 เป็นเยาวชนและนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น ที่รวบรวมขยะรีไซเคิลในแต่ละเดือนนำมาฝากธนาคารขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออม ถือได้ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนทั้งเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ที่จัดการไปพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน
     อย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดทำการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลมในวันนี้ พบว่ามีชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาฝาก และสามารถลดปริมาณขยะในชุมชน โดยแบ่งเป็นปริมาณน้ำหนักได้ดังนี้ ขยะรีไซเคิลประเภทแก้วรวม 154.1 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกรวม 89.9 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษรวม 4.8 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ-อโลหะรวม 21 กิโลกรัม

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.