• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.  This site has seen 168,089,706 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กทท. แต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง พิมพ์

     การท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้งภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน เกือบ  40 คน เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 

Image

     นายสนธิ  คชวัฒน์  กล่าวว่า  ขณะนี้คณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 นั้น  โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มีมากขึ้น
     โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี  2562 เป็นต้นมา  เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่
     นายสนธิ  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว   ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง , นายอำเภอศรีราชา หรือผู้แทน ,นายอำเภอบางละมุง หรือตัวแทน  เทศบาลนครแหลมฉบัง ,เทศบาลตำบลบางละมุง ,เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ,ประมงอำเภอบางละมุง ,สาธารณสุข  และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่บางละมุง,แหลมฉบัง ฯลฯ  โดยรวมทั้งสิ้น  37 ราย
     สำหรับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ นั้น  ประกอบด้วย 1. กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 2. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินโครงการ  3. ให้ความเห็นหรือข้อเสนอ เพื่อให้โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้างและดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้
4.เสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อให้โครงการหยุดการก่อสร้างและหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวได้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนที่กำหนดไว้ 5. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย  3 ครั้งต่อ 1 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดได้ 6. พิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น ฯลฯ
     นายสนธิ  กล่าวว่า  สำหรับคณะกรรมการดังกล่าว ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างเป็นอย่างมาก ที่คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่งตั้งขึ้นมา  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ,เอกชนและภาคประชาชน ที่เข้ามาร่วมทำงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.