เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.   This site has seen 167,709,895 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
12 เม.ย. ปธ.รับบิชคอมชวนตระหนักความสำคัญป่าชายเลน พิมพ์

     12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ชวนตระหนักความคัญ ชี้ป่าชายเลนคือหนึ่งในผลิตอาหารรายใหญ่ มนุษย์คือผู้บริโภคทรัพยากร ควรดูแลรักษาป่าชายเลน

Image

 

     เนื่องด้วยวันที่ 12 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนของประเทศไทยท่ียังคงสภาพทั้งหมดรวมประมาณ 1.53 ล้านไร่ เพราะคุณค่าของป่าชายเลนมีมากมาย ทั้งเป็นพื้นที่ผลิตก๊าซออกซิเจน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ช่วยรักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศชายฝั่ง
     น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ป่าชายเลนเปรียมเสมือนหนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก เพื่อให้มนุษย์ได้มีทรัพยากรไว้กินใช้ในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นกัน ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของมนุษย์
     ทั้งนี้ ในโอกาส วันป่าชุมชนชายเลนไทย วันที่ 12 เมษายน จึงของฝากให้ทุกคนช่วยกันตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาให้ผืนป่าชายเลนทั่วประเทศคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู่โดยตลอด ช่วยกันปกป้องผืนป่าชายเลนเพื่อให้มนุษย์ได้มีอาหารที่มีคุณภาพไว้หล่อเลี้ยงชีวิต ไปจนถึงรุ่นลูกหลานจะได้ไม่ขาดแคลนต่อไปในภายภาคหน้า

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

เก่ง ณ สงขลา รายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.