• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.  This site has seen 168,090,630 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดอบรม เรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดอบรมการให้ความรู้ เรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น โดย เป็นการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล มีความรู้ เกี่ยวกับ การประชุมสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการบริหารงานเทศบาล ทั้งนี้ เพราะ องค์กรท้องถิ่นประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
     การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสภาครั้งแรก และก่อนการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี จึงยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบ แต่ด้วยความตั้งใจจริง ของสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ร่วมกันสนับสนุนค่าลงทะเบียนทำให้สามารถจัดการอบรมได้ โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้โดยมีอาจารย์พนมวัสส์ วุฒาพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.