• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.  This site has seen 168,625,833 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นายก ทม.ศรีราชา แถลงนโยบายในการประชุมสภาสมัยแรก พิมพ์

     นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาแถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

Image

     ที่  ห้องประชุมสภาชั้น2เทศบาลเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน จากนั้น นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้แถลงนโยบายบริหารงานต่อสภาโดยสรุปว่าวิสัยทัศน์ เมืองศรีราชาเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยว จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองศรีราชาเมืองน่าอยู่เมืองนำเที่ยว โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาเป็น 4 ด้านเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นกระบวนการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีความเท่าเทียมกันมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของเมืองและชุมชนโดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใสยุติธรรมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนภายใต้หลักการ“ เมืองศรีราชาเมืองน่าอยู่เมืองนำเที่ยว" โดยจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลเมืองศรีราชาไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมซึ่งมุ่งเน้นการมีหลักการมีความรับผิดชอบสามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้มีความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหารร่วมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคมและประชาชนในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันรู้หน้าที่ของตนเองเคารพกฎระเบียบของสังคม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 06 สิงหาคม 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.