• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.  This site has seen 168,626,418 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ แจ้งผู้ปกครองรับแบบฝึกหัดเสริมเรียนออนไลน์ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาแจ้งผู้ปกครอง รับหนังสือและแบบฝึกหัดเสริมนักเรียนในการเรียนออนไลน์

Image

     นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ซึ่งในช่วงที่ปิดเรียนกรณีพิเศษ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
     นักเรียนชั้นอนุบาล1-3 เรียนตามแบบฝึกที่คุณครูจัดให้
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เรียนแบบออนไลน์
     แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จ้ดให้มีการเรียนการสอนโดยจัดหนังสือ แบบฝึกหัดและใบงานให้กับนักเรียน (On Hand) ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองมารับหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนควบคู่กับการสอนออนไลน์ และรับนมกล่องของโรงเรียนไปดื่มที่บ้านคนละ 1ลัง ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 นาฬิกา ตามสถานที่ดังนี้
     ชั้นอนุบาล 1-3 รับ ณ อาคารเรียนอนุบาล
     ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)

     โดยทางโรงเรียนขอความร่วมผู้ปกครองทุกท่านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและเข้าจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัดด้วย

Image

Image

Image

 
ถัดไป >

Date

ศุกร์, 06 สิงหาคม 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.